Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Bên cạnh xi mạ, chúng tôi còn có các dịch vụ tiền xử lý bề mặt như đánh bóng cơ, đánh sọc hairline, rung bóng để đáp ứng yêu cầu về ngoại quan của khách hàng.